Фирмата предлага доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на широка гама помпени системи на водещи производители. 

 

Допълнително предлагани услуги - наемни

Цена без ДДС

Цена с ДДС

УСЛУГА - Пробиване на отвори от Ф72 до Ф200 в железобетон с диамантено- пробивна боркорона

По договаряне

По договаряне

УСЛУГА - Електродифузно заваряване на полиетиленови тръби вода/газ - Без ограничения в диаметрите

По договаряне

По договаряне

УСЛУГА - лепене на полипропиленови тръби Ф75,Ф90,Ф110

По договаряне

По договаряне